menuMeny closeStäng

Uppdateringar av UI i Talent Portal

2022-08-19 Alla moduler Alla användare

Uppdateringar av UI i Talent Portal

Vi kommer under kommande dagar att uppdatera utseendet för att efterlikna hela Simployers grafiska profil mer. Detta är relativt små förändringar och den mest uppenbara förändringen är att överskrifter i toppen på sidorna har ett rött streck under sig. 

Ingen funktionalitet kommer att ändras i och med detta.

Vi lägger även till ett frågetecken nere i högra hörnet som enbart syns för administratörer. Denna tar er direkt till hjälpsidan för Talent portal. Denna sida innehåller alla de hjälpartiklar som du hittar runt om i produkten via de små frågetecknen, plus några fler hjälpartiklar. Om du inte ser detta frågetecken och inte heller har tillgång till hjälpsidan så kan du höra av dig till supporten.