menuMeny closeStäng

Uppdatering till LMS

2022-10-07 LMS Adminsitratörer och chefer

Vad har vi gjort?

När man klickar sig ner till en individs resultat på e-kurser eller tester från rapporten Aktiviteter, gruppresultat har man hittills kommit till rapporterna "E-kurser, individresultat" och "Tester, individresultat som visat statusen på resursen. Inom kort ändrar vi detta så att man kommer till rapporten Aktiviteter, Individresultat, som visar status på själva aktiviteten, för dessa scenarion.

Rapporterna som visar resultat för resurserna finns självklart fortfarande tillgängliga att skapa upp.

Vi kommer även att uppdatera färgerna och fonten i våra rapporter för att mer efterlikna övriga delar av Simployer.