menuMeny closeStäng

Uppdatering - Simployer Insight

2023-01-31 Simployer Insight

Vi uppdaterer dashbordet Bedriftens översikt. Uppdatering inkluderar förändringar i vissa visningar och några helt nya widgets.
Antal anställda istället för FTE
För widgetarna FTE efter kön och Antal anställda efter kön, ändrar vi visningen från att räkna FTE till att räkna Antal anställda.

Omsättning
Vi lägger till två nya widgetar som visar omsättningsdata. Omsättning är ofta ett av företagets viktiga nyckeltal och har därför lagts till i företagets översikt.

Faktisk FTE till FTE
Faktisk FTE till FTE blir nu en separat widget för de med frånvaromodulen aktiverad. Tidigare visades det längst ned i widgeten Faktisk FTE. Detta har använts mycket och får därför nu en egen widget. Figuren visar andelen anställda som var tillgängliga under den valda perioden.

FTE fördelat på Avdelningar
Vi byter ut widgeten som visade förlorade FTE (period över period) med en widget som visar FTE dividerat med avdelningar med tillhörande frånvaro.
För att se frånvarokategorier måste frånvaromodulen vara aktiverad.

Omsättning per avdelning
Förlorade FTE per avdelning byts ut mot Omsättning per avdelning

Klickbara frånvarokategorier
Frånvarokategorierna är utformade så att du kan trycka på kategorierna för att visa eller dölja dem i widgetarna. För att visa/gömma en widget, tryck på fyrkanten som är kopplad till frånvarokategorin.

Förlorade FTE per datum och frånvarokategori
Denna widget kommer nu att visa FTE efter datum och frånvaro uppdelat efter kategori.