menuMeny closeStäng

Uppdatering - Simployer Handböcker

2023-05-15 Simployer Handböcker Administrators & Editors

Vi är glada att nu lansera det nya Verifieringsverktyget! 

Denna uppdatering fokuserar på att förbättra verifikationsprocessen för experter och koncern/franchise-kunder, och göra den mer transparent. Vi har även infört ett förenklat sätt att visa datum i artiklar, vilket förbättrar användarupplevelsen. Låt oss gå in på detaljerna:

Verifieringsverktyget: Vi har implementerat en ny funktion som gör det möjligt för experter och koncern/franchise-kunder att verifiera befintliga artiklar utan att behöva redigera dem. Våra engagerade experter har alltid arbetat hårt för att säkerställa korrektheten i Simployers texter. Med denna uppdatering kan du nu enkelt identifiera när den senaste verifieringen ägde rum, vilket ger dig större förtroende för innehållets giltighet.

Förenklad visning av datum: För att ge en konsekvent och lättförståelig representation av artikelns tidsram har vi infört ett förenklat sätt att visa datum. Artiklarna kommer nu att visa ett enda datum - det senaste datumet för redigering eller verifiering. Denna förändring säkerställer tydlighet och gör av med förvirring gällande artikelns senaste uppdatering. Håll utkik efter fler spännande funktioner och förbättringar i framtiden!