menuMeny closeStäng

Uppdatering - Simployer Anställningsavtal

2023-05-22 Simployer Anställningsavtal

Nya funktioner för att förbättra signeringsprocessen av anställningsavtal.

Lägg till bilagor
Ni kan lägga till en eller flera pdf-dokument som bilagor som skickas med tillsammans med dokumentet för anställningsavtalet.
Mottagaren kommer autentisera sig som tidigare och när avtalet visas så finns det ytterligare en flik per bilaga.

Bilagorna signeras inte tillsammans med avtalet utan ses som ytterligare information.
När avtalet signeras så sparas även bilagorna i dokumentarkivet under kategorin avtalsbilagor.

Funktionen för att lägga till bilagor finns tillgänglig på signeringsfliken i guiden för att skapa ett nytt avtal och när ni öppnar avtalsdetaljerna i modulen.

Lägg till meddelande till signatör
Ni kan lägga till ett meddelande de ska som ska signera som kommer visas överst i mailet för signeringsförfrågan.
Det finns ett meddelande per signatör och det är alltid ett valfritt fält att fylla i.

Meddelandefunktionen finns tillgänglig på signeringsfliken i guiden för att skapa ett nytt avtal och när ni öppnar avtalsdetaljerna i modulen.