menuMeny closeStäng

Uppdatering - Simployer Anställningsavtal

2023-10-17 Simployer Anställningsavtal

Modulen anställningsavtal är uppdaterad med en version som innehåller en ny funktion för att importera standardmallar och en uppdaterad design av sidorna för mallar.

Importera standardmallar till er egna miljö
Ni kan nu importera våra standardmallar direkt till er egna miljö. De finns tillgängliga för att underlätta och göra implementeringen snabbare och för att hjälpa till mer rekommendationer för vad som bör finnas med i en avtalsmall.

När ni står på sidan för mallar så hittar ni en importknapp uppe i det högra hörnet. Ett nytt dialogfönster öppnas varifrån ni kan välja vilken mall ni vill importera och klicka på nästa för att välja inställningar för er mall. När mallen är importerad så ägs den av er och ni kan göra de tillpassningar ni vill.

Tänk på att text och fält kan behöva uppdateras för att stämma med ert företag och avtal.

Uppdaterad design av sidorna av sidorna för mallar
Sidorna för mallar är uppdaterade med en ny design och ni hittar alla detaljer om mallen genom att klicka på mallnamnet. Ni kan bläddra mellan olika flikar och finner en penna uppe i det högra hörnet för att göra eventuella ändringar.

I listläget för mallarna finns en ny kolumn för land. Fältet är inte obligatoriskt men är tänkt för att underlätta i de fall där det finns mallar på samma språk för olika länder.