menuMeny closeStäng

Uppdatering - Simployer Anställningsavtal

2023-08-10 Simployer Anställingsavtal

Kopia av det signerade avtalet

En kopia av det signerade avtalet skickas nu till den anställde när ett telefonnummer finns registrerat på personen.
För att säkerställa att processen är säker och följer reglerna enligt GDPR så behöver de auktorisera sig med hjälp av en SMS-kod. Det betyder att funktionen endast är tillgänglig när ett telefonnummer är registrerat på personens signeringsuppgifter.

När alla signatörer har skrivit under avtalet skickas ett e-postmeddelande till den anställde. E-postmeddelandet innehåller instruktioner för hur man får tillgång till sina dokument och en länk varifrån de kan skicka ett lösenord till sin telefon som de använder för auktorisering.
När bilagor läggs till i processen kommer de att vara tillgängliga att se tillsammans med avtalet.

Det undertecknade avtalet och bilagorna är tillgängliga i 7 dagar och information om detta beskrivs i e-postmeddelandet som går ut.

Avtalet och bilagorna finns fortsatt sparade i dokumentarkivet och kommer att vara tillgängliga för den anställde när denne har tillgång till Simployer.