menuMeny closeStäng

Uppdatering - Simployer Anställningsavtal

2023-06-25 Simployer Anställningsavtal

Uppdatering för anställningsavtal skapade innan den 18e januari som ännu inte är signerade

I januari publicerade vi en uppdatering av signeringsprocessen som påverkade alla avtal som skapades från den dagen. Redan skapade avtal följde fortfarande den gamla processen där signeringsförfrågan skickades ut manuellt efter att avtalet godkänts.

Den gamla signeringsprocessen kommer inte längre vara tillgänglig.
Avtal som är skapade innan uppdateringen, men som fortfarande inte är signerade, kommer inte längre ha alternativet att skicka en signeringsförfrågan.

Om dessa avtal fortfarande ska användas så är det möjligt att återkalla och ändra avtalet. Den åtgärden kommer uppdatera avtalet till den nya processen och ni kan fortsätta som vanligt genom att godkänna och signeringsförfrågan kommer då att gå ut automatiskt.