menuMeny closeStäng

Uppdatering i LMS och formella kompetenser

2022-02-16 LMS och Kompetens Administratörer, chefer och medarbetare

Vi har uppdaterat dialogrutan för att sätta status på aktiviteter.  

Vad är nytt?  

1. Utseendet och användarvänligheten har fått sig en rejäl uppfräschning.  

2. Om du sätter godkänddatum på ett certifikat så kommer certifieringsperioden automatiskt att räknas ut och ett datum för när certifikatet går ut kommer då att sättas. Du kan dock skriva över detta datum om du skulle önska.   

3. När du sätter ett datum utan att skriva in någon tid så kommer tiden automatiskt att sättas till tiden när detta sker, istället för 00:00 som tidigare. Detta är en fördel vid exempelvis certifikatspåminnelser, som då inte går iväg mitt i natten.  

En annan fördel är att det går att ta bort all typ av status från ett certifikat nu så att ett certifikat kan se ut att inte ha någon status alls, vilket kunde vara ett problem innan.   

Är du Formella kompetenser-kund och har formella kompetenser med giltighetstid så kommer alltså datum att sättas per automatik, till skillnad från innan. Vill du att vi tar bort giltighetstid från dina formella kompetenser, hör av dig till support så hjälper vi dig.