menuMeny closeStäng

Tillägg till sidan för Registrera resultat

2022-08-19 LMS Administratörer och lärare

Tillägg till sidan för Registrera resultat

Vi har gjort tillägg till sidan för registrera resultat så att man nu även kan sätta närvaro i denna samt rätta praktiska prov. Detta för att förenkla förfarandet vid resultatregistrering för administratörer och lärare. 

Inom kort kommer vi att ta bort den äldre sidan för att sätta närvaro samt sidan för att uppdatera certifikat, då dessa sidor nu är fullt ersatta med nya sidor.