menuMeny closeStäng

Uppdatering - Simployer Talent

2023-08-22 Simployer Talent

Vi introducerar den nya funktionen i Talent Dialogue: 1:1-samtal! Nu har chefer flexibiliteten att initiera och dokumentera 1:1-samtal med sina anställda utan att behöva vänta på att HR ska sätta upp en "samtalsomgång". Den största fördelen ligger i det faktum att dessa samtal kan skapas av chefer när det passar dem och så ofta som önskas. Utöver det liknar processen befintliga samtal (till exempel förberedelser, delning och signering).

För att komma igång måste en 1:1 samtalsmall skapas. Denna mall bör inkludera ett antal öppna frågor, som uppmuntrar diskussion och dokumentation.

Alternativet "Använd för 1:1-samtal" gör mallen tillgänglig när chefer skapar samtal. Obs: det här alternativet förhindrar också att mallen används för normala samtalsomgångar.

Vi har också gjort det lättare för chefer att hitta sina medarbetarsamtal. Detta låg tidigare som en underflik under fliken Samtal men flyttas nu ut som en egen flik som heter "Medarbetarsamtal". Användare med tillgång till "Samtalsöversikt" (vanligen chefer och administratörer) kommer automatiskt att ha tillgång till den nya sidan.

Tidigare
Tidigare  

Nu
Nu

På den här sidan har vi introducerat en "Nytt 1:1 samtal"-knapp. Den här knappen är endast synlig om det finns mallar markerade med alternativet "Använd för 1:1-samtal".

När chefer skapar ett nytt 1:1-samtal måste de först söka och välja den medarbetare de vill ha samtal med. Chefer bjuda in vilken anställd som helst, inte bara deras direktrapporterande medarbetare.

Därefter kan chefen välja en mall för samtalet från listrutan, som inkluderar alla mallar markerade som 1:1-samtal.

Slutligen måste chefer ange en rubrik för samtalet, som kan ändras senare vid behov. När 1:1-samtalet har skapats kommer en automatisk inbjudan att skickas till medarbetaren (förutsatt att utskickshändelsen är aktiverad i samtalsmallen).

I samtalslistan visas 1:1-samtalen med ytterligare två knappar för raderings- och redigeringsfunktioner.

I samtalslistan visas 1:1-samtalen med ytterligare två knappar för raderings- och redigeringsfunktioner.

Även om 1:1-samtalen inte är kopplade till en samtalsomgång, kan de fortfarande hittas på sidan samtalsöversikt tillsammans med omgångar. Här är alla 1:1-samtalen grupperade efter mall. Genom att klicka på länken "Visa mina 1:1-samtal" kan chefer få tillgång till en lista över alla sina 1:1-samtal baserat på den specifika mallen. Observera att kolumnen "Tilldelad" visar antalet samtal varje chef har av den typen. Administratörer (användare med redigeringsåtkomst till mallen) kommer dock att se det totala antalet samtal av den typen. Om administratörer klickar på länken kommer dock endast deras personliga samtal att visas.

Administratörer har ett nytt alternativ att dölja 1:1-samtal från samtalsöversikten

Vi har effektiviserat navigeringen genom att ta bort några onödiga navigeringsknappar från sidorna. Alla dessa borttagna knappar finns nu tillgängliga i menyn Samtal istället.