menuMeny closeStäng

Slutor och jobbhistorik

2022-07-07 Sysselsättning Administratör, chefer

Det här är nytt:

Förbättringar har gjorts i modulen Sysselsättning för att göra det lättare att se anställnings- och jobbhistorik. Det har även utvecklats bättre funktionalitet för att avsluta en tjänst samtidigt som orsaken till uppsägningen ska anges

 

Historiken kommer att visas på en tidslinje om positionerna är sammanlänkade. Det vill säga att en tjänst skapas som en fortsättning på en tidigare tjänst.

 

När en användare avslutar en position och anger ett slutdatum måste denne även ange slutorsaken.

Administration av registret för slutorsak, görs av administratören på administrationssidan. Här kan användaren aktivera/avaktivera fördefinierade orsaker eller skapa dina egna slutorsaker om så önskas.