menuMeny closeStäng

Sidorna för Anställningsavtal och Tilläggsavtal har slagits ihop

2023-03-10 Simployer Anställningsavtal Ledare, Administratörer

Sidorna anställningsavtal och tilläggsavtal har slagits ihop och ni hittar nu samtliga avtal i samma lista. Processflödet för tilläggsavtal är nu detsamma som för anställningsavtal.

 • Anställningsavtal och tilläggsavtal hittas under menyvalet Anställningsavtal
  Istället för att hantera två olika sidor så har ni nu en komplett överblick på ett ställe och kan använda filter för att göra urval på det ni vill se.

 • Ny kolumn och filter för typ av avtal
  En ny kolumn för typ visas i listläget. A står för anställningsavtal och T för tilläggsavtal.
  Ni kan använda filtret för att välja om ni vill se alla avtal, bara anställningsavtal eller bara tilläggsavtal.

 • En guide för att skapa nya avtal
  Ni använder samma guide för att skapa nya anställningsavtal och tilläggsavtal. Som första steg i guiden väljer ni typ av avtal.

 • Samma process för båda avtalstyperna
  Steget för att välja signeringsdetaljer finns nu även för tilläggsavtal. När signeringsdetaljerna är valda så skickar signeringsförfrågan ut automatiskt när avtalet är godkänt.

 • Uppdaterad design och information i listläget
  Ni kan klicka på länken i positionskolumnen för att se mer information om själva positionen.