menuMeny closeStäng

Resursplanering och enklere hantering av frånvaron med vårt nya verktyg Simployer Frånvaro

2023-03-31 Frånvaro HR, ledare, medarbetare

Spara tid genom att förenkla dina rutiner kring semesterplanering, övrig frånvaro och frå en översikt över ditt team och din organisation. Ett komplett verktyg för HR-personal, chefer/ledare samt medarbetare.

Simployer Frånvaro

Med vårt nya digitala verktyg får du ett effektivare arbetsstätt kring hantering av frånvaron. Verktyget hjälper HR, chefer/ledare och medarbetare att hantera och ha bättre koll på frånvaron i organisationen.

För HR-personal: Varje HR-avdelning ansvarar för personalresurser, rekrytering, kompetensutveckling samt personalvård. Genom att ha en bättre översikt samt dela information om vilka variabler som gäller för din specifika organisation när det kommer till hantering av frånvaron, har HR-avdelningen bättre förutsättningar att påverka och agera när det behövs. Simployer Fråvaro hjälper dig som jobbar inom HR med föjlande: 

- Total översikt för hela organisationen
- Tillgång till nödvändig data och insikter
- Skapa arbetsflöden som stöttar redan existerande interna rutiner

För Chefer/ledare: Chefer/ledare är ytterst ansvariga för resursplanering på arbetsplatsen, både kort
-och långsiktigt. Man har även arbetsmiljöansvar vilket innebär en skyldighet att vara aktiv och vidta åtgärder för att få bort eller minska risker för ohälsa. För att kunna göra detta krävs viktig data och uppdaterad information om personalens närvaro/frånvaro. Simployer Frånvaro hjälper dig som är chef/ledare med följande:

- Du får notifieringar när en anställd registrerar en frånvaro
- Du har möjlighet att direkt avslå eller godkänna/bekräfta en frånvaro
- Total översikt över dina anställdas närvaro/frånvaro samt över andra enheter/avdelningar inom din organisation (särskild behörighet krävs)
- Kalendervyn ger dig kontroll över hur dagen, veckan eller månaden ser ut och du kan enkelt planera utifrån teamtes kapacitet

Dialogverktyg som förenklar kommunikationen mellan dig och dina anställda under frånvaroperioden.

Undvik merarbete genom att ha koll på hur många semesterdagar dina anställda har, innan du godkänner/avslår

För Anställda: Anställda behöver ha ett enkelt verktyg som hjälper dem att registrera olika typer av frånvaron. Verktygen ska även kunna ge information om olika frånvarotyper, speciella helgdagar och annat som gäller hos den specifika arbetsgivaren. Simployer Frånvaro hjälper dig som är anställd med följande:

- Registrera olika typer av frånvaron (sjukskrivning, vabb, semester...)
- Se balans och kvoter på olika frånvarotyper, ex semesterdagar