menuMeny closeStäng

Uppdatering på individuella frågor BETA

2023-10-25 Simployer &frankly All

Vi har fortsatt att göra uppdateringar av den nya BETA-sidan för Individuella frågor. Här är några av de senaste förbättringarna:

  • Fixat med att resultaten var svåra att läsa när många datum/veckor visades.

  • Om användarattributet "Företagsnamn" läggs till i företagsinställningarna och ställs i en enkätfråga, kommer klammerparantesen {{FÖRETAGSNAMN}} att visas när du tittar på resultaten. Detta beror på att anställda i samma grupp kan ha olika "Företagsnamn"-värden, eller till och med inte ha ett definierat. Till exempel, inom gruppen "Simployer" kan det finnas anställda som har "Companyname"-värdet "Simployer SE" eller "Simployer NO". Så när personer i Simployer-gruppen svarar på frågan "{{FÖRETAGNAMN}} rör sig i rätt riktning", kommer de antingen se "Simployer SE rör sig i rätt riktning" eller "Simployer NO rör sig i rätt riktning" . Men när vi tittar på gruppens "Simployer"-resultat för denna fråga kommer vi att visa klammerparantesen eftersom gruppmedlemmarna såg olika versioner av frågan.

  • Fixat att man tidigare inte kunna skrolla ner när det finns flera veckors/datum resultat Work/Life Balance fråga.

  • Fixat med att vissa frågeresultatdiagram har avrundats.
  • Fixat att man inte kunnat jämföra gruppresultat för snabbfrågor.
  • Fixat med min/max-etikett för "Meter"-frågan som alltid visas på engelska, även när ett annat föredraget språk är valt.

  • Fixat med att visa tidigare valda grupps svarsfrekvens när du jämför grupper, och du valt en grupp för jämförelse följt av en annan.

Andra buggfixar

  • Fixat med att visa tidigare valda grupps svarsfrekvens när du jämför grupper, och du valt en grupp för jämförelse följt av en annan.

  • Fixade artiklar länkade inuti actions som ledde till fel URL.
  • Fixade verktygstips som inte försvinner när du håller muspekaren över spridningen i insikter bland resultaten i Dashboard.