menuMeny closeStäng

Olika datumformat när man tittar på resultat

2023-11-02 Engagement (&frankly) Alle

Det har varit flera förfrågningar tidigare om hur datum visas när man tittar på resultat. Vissa har uttryckt behovet av att se information om "år", och andra har nämnt att "veckor" är svåra att förstå beroende på medarbetarens kulturella bakgrund.
Det är därför vi har lagt till ett mer varierat datumformat som du kan välja mellan, enligt dina önskemål. Du kan välja datuminställning genom att klicka på användarinställningarna i det övre högra hörnet.