menuMeny closeStäng

Nya och uppdaterade roller i modulen anställningsavtal

2022-08-24 anställningsavtal

Modulen anställningsavtal kommer att uppdateras med nya och justerade roller den 24e augusti.

De nya rollerna kommer ge er ökad flexibilitet att kunna separera vem som har tillgång till vilka funktioner.

 

Två nya roller är implementerade.

Avtalsmallsadministratör kan skapa och hantera allt som rör avtalsmallarna.

Avtalsundertecknare kan signera savtal.

 

Tre roller är justerade.

Avtalsgodkännare/Godkänna avtal kan godkänna eller neka avtal. Funktionaliteten att signera ett avtal är borttagen från avtalsgodkännaren/godkänna avtal och ersätts av rollen Avtalsundertecknare.

Avtalsadministrator kan skapa avtal och skicka dem för godkännande. Funktionaliteten att skapa och förvalta avtalsmallarna är borttagen från avtalsadministratorn och ersätts av rollen Avtalsmallsadministratör.

Avdelningschef har läsbehörighet till avtal inom sin avdelning. Funktionaliteten att skapa nya avtal är borttagen.

 

En roll är borttagen från anställningsavtalsmodulen.

HR-admin

 

I samband med uppdateringen kommer vi att migrera från de tidigare rollerna för att säkerställa att användarna kan fortsätta använda modulen som vanligt. Ni kan begränsa eller uppdatera deras behörighet ytterligare efteråt.

 

Avtalsadministratörer kommer automatiskt även att få rollen Avtalsmallsadministratör.

Avtalsgodkännare/godkänna avtal kommer automatiskt även att få rollen Avtalsundertecknare.
HR-adminstratörer kommer automatiskt även att få rollen Avtalsadministrator.

Avdelningschefer för företag med systeminställningen Ge avdelningschefer HR-admin behörighet kommer automatiskt även att få rollen Avtalsadministrator.

 

Var uppmärksam på att vid framtida registrering av rollen HR-admin så kommer personen inte automatiskt få tillgång till modulen anställningsavtal. Ni behöver lägga till den rollen som passar för vad personen ska ha tillgång till.