menuMeny closeStäng

Ny sida i Simployer Talent

2023-02-28 Simployer Talent Chef

Vi har tagit fram en ny sida för alla chefer som har någon av modulerna Dialog, Kompetensutveckling eller Målstyrning. På denna sida hittar cheferna deras medarbetares alla uppgifter från nämnda moduler.

Den nya sidan hittar cheferna under fliken "Chef".