menuMeny closeStäng

Mindre förbättringar i Talent Portal senaste perioden

2023-01-01 Simployer Talent

Allmänt Talent Portal

Möjlighet att se tecken när lösenord anges

När en användare loggar in manuellt I Talent portal, kan denne välja att visa tecknen då lösenordet skrivs in.

Möjlighet för administratör att se och sätta språk för en enskild person.

På sidan Användarinformation för en enskild användare kan en administratör nu välja språk för denna.

LMS

Möjlighet att exportera en excellista från den nyare versionen av Registrera resultat

Kan användas för att ta ut de senaste statusändringarna på en aktivitet, inklusive datum för när detta skedde

Exportknappen hittas I övre högra hörnet på Registrera resultatsidan

Möjlighet att välja bakgrund till standarddiplomet

Om ni använder er av Simployers standarddiplom för era LMS-aktiviteter så har ni nu möjlighet att välja bakgrund för detta. Ni kan välja olika bakgrunder till olika aktiviteter. Kontakta support om ni vill ha hjälp med att sätta upp detta.

Personnummer visas I diplom

Om ni använder er av Simployers standarddiplom och har personnummer på era användare så kommer personnumret att visas I diplomet för respektive användare.

Möjjlighet att välja personnummer som kolumn I rapporter med individresultat

I kolumnväljaren I alla individrapporter finns nu möjlighet att lägga till kolumnen för personnummer

 

Tre nya rapporter för att visa nedlagd kurstid

-Totalt genomförd kurstid per Grupp (baserat på Tidsåtgång)

-Totalt genomförd kurstid per Deltagare (baserat på Tidsåtgång)

-Kurstid för genomförda kurser för en deltagare (baserat på Tidsåtgång) (kan även sättas upp som inbyggd rapport, så att individer kan ta fram sin egen rapport via startsidan)

Rapporterna visar totala minuter som spenderats på alla aktiviteter för vald grupp eller individ. Du kan även filtrera på tidsperiod och aktivitetskategori.