menuMeny closeStäng

Läsbekräftelser i Handböcker

2022-09-06 Handböcker Handboksadmin

Vi har lagt till en ny läsbekräftelsefunktion i våra Handböcker!

Administratörer kan nu sätta upp artiklar som ska läsas av hela eller delar av organisationen. När detta görs så notifieras alla användare som berörs av den nya informationen via e-post samt direkt i Handboksportalen. Administratören har sedan åtkomst till rapporter som visar vilka i organisationen som har tagit del av informationen.

Läsbekräftelserna ger administratörerna förtroende för att all viktig information också blir läst och att ingen i organisationen går miste om viktig information.

 

Vi har även inkluderat ytterligare ett par förbättringar med denna uppdatering:

  • den högra menyn syns nu i alla sidor
  • den högra ikonen för Senast Ändrat har ändrats till en bättre ikon
  • den finns en ny meny högst upp till höger för att enklare kunna växla mellan handböcker

 

Guide för Handboksadmin: https://handbooks.simployer.com?walkme=19-1000101374