menuMeny closeStäng

Fullföljda LMS-aktiviteter visas i CV

2019-03-01 Simployer LMS Chefer och medarbetare

Det här har vi gjort:

Alla fullföljda kursaktiviteter från Simployer LMS visas nu som standard i användarens CV. Tidigare var standarden att de inte visades. I de fall användaren inte vill att kursaktiviteten ska visas kan funktionen slås av manuellt.

Fördelar:

Som chef får du bättre överblick över medarbetarnas fullföljda kursaktiviteter.