menuMeny closeStäng

Förbättringar i "tilldela roller"

2022-11-09 Personal Ledare administratör

I Personalregistret är det möjligt att tilldela roller till individer som ska få utökad tillgång för att se och/eller göra något i de olika modulerna. Denna rolluppgiftsbild har inte fungerat optimalt, och har varit svår att använda.

Även om bilden ser ungefär likadan ut som tidigare, har vi nu gjort några förbättringar som kommer att göra processen för detta mer effektiv:

 

  • - Sortering: Alla kolumner kan sorteras stigande eller fallande genom att klicka på kolumnnamnet
  • - Sök efter rollnamn eller modul: När du lägger till en ny roll kommer du att kunna söka efter rollnamn och modulnamn i samma fält. Om du är osäker på vad rollen heter kan det vara bra att söka på modulen i fråga, så att du får alla roller du kan välja mellan i den aktuella modulen
  • - Lägga till, ta bort eller ändra flera roller samtidigt: Det är möjligt att göra flera operationer i samma bild innan du sparar - till exempel lägga till nya roller, ta bort befintliga roller eller ändra nivåbehörigheter för befintliga roller. Längst ner i bilden ser du en sammanfattning av alla ändringar som gjorts, innan du sparar och rollerna uppdateras.