menuMeny closeStäng

Förbättringar i Simployer Portal

2022-07-07 Simployer Portal Ledere, administratorer

Förbättringar i Simployer Portal

Möjlighet att meddela vid byte av bankkontonummer

För att säkerställa att anställda på Lön inte går miste om viktig information om en eller flera av medarbetarna uppdaterar sitt kontonummer har vi nu lanserat en ny funktion som skickar ut ett meddelande när detta hämder. Dessa viseringar aktiveras via en inställning och när det är aktiverat får alla användare med rollen Lönemedarbetare (på aktuell avdelning) besked när någon av medarbetarna byter bankkontonummer via Min info.

Inställningen finns under / Inställningar / Allmänna inställningar.

 

Ge/ta bort möjlighet att registrera barn eller anhöriga

Om du har någon av modulerna Sjukfrånvaro och/eller Sjukfrånvarouppföljning har du alltid möjlighet att anmäla barn, eftersom det är viktig information för beräkning av rätten till ersättningsdagar. Det har alltid varit möjligt att registrera uppgifter om anhöriga för alla, oavsett vilka moduler man har men nu ger vi administratören möjligheten att bestämma om denne vill att anställda ska registrera denna information eller inte.

Två nya inställningar har nu lanserats under / Inställningar / Allmänna inställningar, där du kan slå på eller av detta. Observera att om du har modulerna Sjukfrånvaro och/eller Sjukfrånvarouppföljning kommer fältet för anmälan av barn alltid att synas.

 

Meddelande vid avaktivering av personer

Har man anställda som slutar vill man oftast inaktivera personerna. Vid avaktivering av en person kommer det nu att kontrolleras om personen är ansvarig för uppgifter i en eller flera processer. På så sätt får du möjlighet att städa upp detta innan du avaktiverar personen och sedan kan sätta andra ansvariga för arbetsuppgifterna.

Vid avaktivering ges nu även en varning om att du måste följa interna rutiner för att radera känsliga uppgifter efter en viss tid efter avaktiveringstiden.

 

Meddelande vid avaktivering av ett företag

En notis skickas ut när ett företag avaktiveras, om ett företagsnummer har registrerats på avdelningen. Detta för att förhindra, i de fall det finns en integration med Altinn, att företaget avaktiveras per automatik.