menuMeny closeStäng

Förbättringar i Simployer Anställning

2022-09-05 Personalregister, Anställning Leder, administrator

Efter den första releasen av Anställningsmodulen i juli har vi gjort ytterligare förbättringar och buggfixar, efter feedback från våra kunder. Vi har ändrat lite i layouten på sidan så att det ska uppfattas som enklare och tydligare för våra kunder som har medarbetare med flera anställningar och befattningar i olika delar av organisationen. Nu kommer alla anställningar i olika juridiska enheter listade på en separat rad istället för hur det tidigare var där du fick välja vilken anställning du ville titta på högst upp på sidan.

Detta gjorde det svårt att se att den anställde faktiskt hade flera jobb. Men efter den förändring vi nu har gjort kommer denna att dyka upp så fort du öppnar anställningssidan. Du kan sedan utöka/öppna de olika positionerna för att se mer information om vilken position som är kopplad till den.

 

Vi har även lagt till en informationstext om totala anställningsgraden som kommer att visas högst upp på sidan. Om du har medarbetare med flera anställningar eller befattningar beräknas den totala andelen befattningar över alla enheter.