menuMeny closeStäng

Förbättringar i anställningsavtal

2020-01-14 Simployer anställningsavtal Administratörer och de som godkänner avtal

Det här har vi gjort:

För att garantera att de medarbetare som ska signera ett anställningsavtal elektroniskt använder rätt e-postadress, har vi nu gjort e-postadressen och det telefonnummer som används tillgängliga från avtalets aktivitetslogg. 


Fördelar:

I de fall medarbetaren inte har signerat dokumentet kan HR själv enkelt kontrollera att det är rätt adress som har använts.