menuMeny closeStäng

Flera undertecknare för signering av anställningsavtal

2022-10-07 Simployer Anställningsavtal

Nu kan du säkra signeringen av anställningsavtal ytterligare genom att lägga till flera undertecknare och välja om avtalet ska skickas till alla undertecknare samtidigt eller om det ska ske i en specifik ordning.
De nya funktionerna är tillgängliga när du har modulen esignering.

I dialogrutan för signeringen väljer du ordertyp parallell eller sekventiell.
När parallell är markerad så skickas signaturförfrågan till alla undertecknare samtidigt.
När sekventiell är markerad så skickas signaturförfrågan i den ordning som undertecknarna är placerade.

Du kan justera ordningen på undertecknarna genom att dra och släppa eller genom att klicka på pilarna bredvid deras namn.

Lägg till ytterligare undertecknare genom att klicka på plustecknet.