menuMeny closeStäng

En ny version finns tillgänglig i modulen anställningsavtal!

2023-01-18

En ny version finns tillgänglig i modulen anställningsavtal som inkluderar en ändring i arbetsflödet för att skicka en signeringsförfrågan, nya funktioner och uppdatering av design.Nedan gäller för anställningsavtal men kommer inom kort uppdateras även för tilläggsavtal.

Signeringsdetaljer sätts i skapandet av ett anställningsavtal
I guiden för att skapa anställningsavtal finns det nu ett nytt steg för att lägga till signeringsdetaljer. Signeringsdetaljerna innehåller till exempel signatörer, signeringsordning och förfalloperiod.
Tidigare registrerades signeringsdetaljerna först efter godkännandet, men sätts nu istället direkt i guiden för att optimera arbetsflödet.
Signeringsdetaljerna, exklusive signeringstyp (manuell eller eSignering) kan redigeras av godkännare före godkännandet.

Signeringsförfrågan skickas automatiskt till signatörerna efter godkännande
Då signeringsdetaljerna sätts redan i guiden skickas signeringsförfrågan ut automatiskt när avtalet godkänns. Vid godkännande får avtalet direkt status Väntar på signering.
Ni behöver inte längre göra ett ytterligare steg för att skicka iväg signeringsförfrågan.
Om en signeringsförfrågan är avbruten kan den skickas på nytt via åtgärden skicka till esign.
Ovan gäller enbart för nya anställningsavtal med eSignering som metod, vilket innebär att redan skapade anställningsavtal följer den tidigare processen och ni behöver skicka iväg signeringsförfrågan manuellt.
Enbart anställningsavtal skapade före denna versionen kan ha status Godkänt.

Fullständig förhandsgranskning i en och samma bild
Genom att klicka på titeln av ett anställningsavtal så når ni avtalsdetaljerna. Där hittar ni en förhandsgranskning av dokumentet, historiklogg och om det finns några kommentarer relaterade till avtalet. På höger sida hittar ni en summering av element som hör till avtalet.
Ni kan genomföra alla åtgärder från denna vyn, till exempel att godkänna eller signera ett anställningsavtal. Huvudåtgärden är placerad i det övre högra hörnet, medan övriga åtgärder finns tillgängliga via den runda ikonen med tre punkter.

Redigera signeringsdetaljer
Signeringsdetaljer kan redigeras i vyn avtalsdetaljer. Nuvarande signeringsdetaljer visas på den högra sidan och kan redigeras genom att klicka Redigera. Ni kan även lägga till ytterligare signatörer genom att klicka Lägg till fler signatörer. Signeringsförfrågan skickas automatiskt efter godkännande.

Ny design för listläget av anställningsavtal och avtalsdetaljer
Listläget av anställningsavtal och avtalsdetaljer har en ny design. Ni hittar samma ikoner som i övriga Simployer-moduler, som till exempel den runda ikonen med ett plustecken för att lägga till ett nytt anställningsavtal och den runda ikonen med tre punkter för att hitta åtgärder.

Signering tillgänglig direkt från anställningsavtalsmodulen
Personer med rollen undertecknare kan nu signera anställningsavtal direkt från modulen anställningsavtal. När ett anställningsavtal väntar på signering för dig så finns åtgärden Signera tillgänglig.