menuMeny closeStäng

Du kan nu anpassa färgen och logotypen i Simployer handböcker

2020-10-21 Simployer Handböcker Systemadministratör

Detta har vi gjort:

I samband med lansering av en ny plattform för Simployer handböcker, har anställda och chefer fått tillgång till en hemsida för alla handböcker. Vi kommunicerade vid den tidpunkten att den nya versionen Simployer skulle släppas med standardfärgpalett och att det inte längre skulle vara möjligt att ändra färger och logotyper per handbok.

Funktionaliteten för att anpassa färgen och logotypen på den översta bannern har flyttats upp till portalnivån, så att du enkelt kan ändra detta från en plats. Funktionen finns tilgänglig från Inställningar i administrationen.

 

Detta är vinsten:

Om ni vill ha er egen logotyp och er egna färg på den översta bannern i Simployer handböckerna, kan du som systemadministratör nu gå in och välja huvudfärg, textfärg och ladda upp logotypen.

 

Läs mer om handböckerna:

Content Solutions

Personalhandbok och Ledarhandbok

HMS-handbok